Giải bài 8 trang 56 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Một chiếc bàn ăn có mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm. Dùng một khăn vải hình tròn để phủ lên mặt bàn thì thấy khăn rủ xuống khỏi mép bàn dài 20 cm. Tính diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn, lấy \(\pi \) = 3,14.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích khăn trải bàn

- Tính diện tích phần mặt bàn

=> Diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn = Tính diện tích khăn trải bàn - Tính diện tích phần mặt bàn.

Lời giải chi tiết

Mặt bàn hình tròn đường kính 150 cm

=> Bán kính mặt bàn ăn là: 150 : 2 = 75 (cm)

Diện tích khăn trải bàn là: 752 . 3,14 = 17 662.5 (cm2)

Phần mép bàn rủ xuống 20 cm nên ta có: 75 - 20 = 55 (cm) 

Diện tích phần mặt bàn là: 552 . 3,14 = 9 498,5 (cm2)

Diện tích phần khăn rủ xuống khỏi mép bàn là: 17662.5 - 9 498,5 = 8 164 (cm2)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu