Trả lời Hoạt động 6 trang 55 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Đề bài

Nêu quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu; khác dấu trong trường hợp phép chia hết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc chia hai số nguyên cùng dấu; khác dấu trong trường hợp phép chia hết đã được học.

Lời giải chi tiết

Thương hai số nguyên cùng dấu mang dấu âm

Thương hai số nguyên khác dấu mang dấu âm.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu