Giải bài 6 trang 56 SGK Toán 6 Cánh diều


Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m...

Đề bài

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích thửa ruộng (ha)

=> Lượng thóc thu hoạch được = Diện tích thửa ruộng . 71,5

Lời giải chi tiết

Diện tích thửa ruộng là:\(110.78 = 8580\) (m2)

Ta có: \(8580\;{m^2} = 8580.0,0001 ha = 0,858{\rm{ }}ha\)

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

\(0,858.71,5 = 61,347\) (tạ)


Bình chọn:
4.7 trên 82 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí