Giải bài 6 trang 56 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Một thửa ruộng dạng hình chữ nhật có chiều dài 110 m, chiều rộng 78 m. Người ta cấy lúa trên thửa ruộng đó, cứ 1 ha thu hoạch được 71,5 tạ thóc. Cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tính diện tích thửa ruộng

=> Lượng thóc thu hoạch được = Diện tích thửa ruộng . 71,5

Lời giải chi tiết

Diện tích thửa ruộng là:\(110.78 = 8580\) (m2)

Ta có: \(8580\;{m^2} = 8580.0,0001 = 0,858{\rm{ }}ha\)

Cả thửa ruộng đó thu hoạch được số thóc là:

\(0,858.71,5 = 61,347\) (tạ)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu