Trả lời Hoạt động 2 trang 52 SGK Toán 6 Cánh diều tập 2


Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Đề bài

Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nêu quy tắc nhân hai số nguyên cùng dấu; khác dấu đã học.

Lời giải chi tiết

- Muốn nhân hai số nguyên khác dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả nhận được.

- Muốn nhân hai số nguyên cùng dấu, ta nhân hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “+” trước kết quả của chúng.

Lời giải hay


Bình chọn:
4.3 trên 14 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí