Phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải phần câu hỏi bài 2 trang 135, 136 VBT toán 9 tập 2. Khi quay hình tam giác vuông ABC một vòng quanh cạnh góc vuông AB cố định, ta được một hình nón. Biết rằng AB = 4cm; AC = 3cm...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 4

Khi quay hình tam giác vuông \(ABC\) một vòng quanh cạnh góc vuông \(AB\) cố định, ta được một hình nón. Biết rằng \(AB = 4cm; AC = 3cm\). Diện tích xung quanh của hình nón đó bằng:

(A) \(12\pi \,\,c{m^2}\)                   (B) \(15\pi \,\,c{m^2}\)

(C) \(16\pi \,\,c{m^2}\)                   (D) \(20\pi \,\,c{m^2}\)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Tính \(BC\) dựa vào định lý Pytago

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{xq}} = \pi rl\)

Lời giải chi tiết:

Vì tam giác \(ABC\) vuông tại \(A\) nên theo định lý Pytago ta có \(BC = \sqrt {A{B^2} + A{C^2}}  = \sqrt {{4^2} + {3^2}}\)\(  = \sqrt {25}  = 5cm\)

Khi quay  tam giác vuông \(ABC\) quanh cạnh \(AB\) ta được hình nón có chiều cao \(AB\), bán kính đáy \(AC\) và đường sinh \(BC\) nên diện tích xung quanh của hình nón là \({S_{xq}} = \pi rl = \pi .AC.BC = \pi .3.5 \)\(= 15\pi \left( {c{m^2}} \right)\)

Chọn B.

Câu 5

Một hình nó có đường sinh l = 20cm, diện tích xung quanh  \({S_{xq}} = {\rm{ }}753,6{\rm{ }}c{m^2}\) . Khi đó, bán kính đáy của hình nón bằng  (lấy \(\pi  = 3,14\))

 (A) 9 cm                                 (B) 12 cm

(C) 14 cm                                (D) 15 cm

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng.

Phương pháp giải:

Diện tích xung quanh của hình nón có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{xq}} = \pi rl\) , từ đó ta tính bán kính đáy \(r.\)

Lời giải chi tiết:

Gọi \(r\left( {r > 0} \right)\) là bán kính đáy của hình nón.

Ta có diện tích xung quanh \({S_{xq}} = \pi rl \Leftrightarrow \pi .r.20 = 753,6 \)\(\Leftrightarrow r = 12cm.\)

Chọn B.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài