Bài 10 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 10 trang 137 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

Đề bài

Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường kính đường tròn là \(d = 2r\)

+ Đường sinh hình nón \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}} \)

+ Thể tích hình nón bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Lời giải chi tiết

 + Khi \(r = 10cm\) và \(h = 10cm\) ta có đường kính \(d = 2r = 20\left( {cm} \right)\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{{10}^2} + {{10}^2}}\)\(  = 10\sqrt 2 \,cm\);

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.10^2}.10 \)\(= \dfrac{1}{3} \cdot {10^3}\pi \left( {c{m^3}} \right).\)

+ Khi \(d = 10cm\) và \(h = 10cm\), ta có \(r = 5cm\);

- Đường sinh \(l = \sqrt {{h^2} + {r^2}}  = \sqrt {{{10}^2} + {5^2}}\)\(  = 5\sqrt 5 \,\left( {cm} \right)\);

- Thể tích \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}.\pi {.5^2}.10 \)\(= \dfrac{1}{3}250\pi \left( {c{m^3}} \right)\).

+ Khi \(h = 10cm\) và \(V = 1000\,c{m^3}\), ta có  \({r^2} = \dfrac{{3V}}{{\pi h}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi .10}} = \dfrac{{300}}{\pi }\)

\( \Rightarrow r = \sqrt {\dfrac{{300}}{{3,14}}}  = 9,77\left( {cm} \right),\)\(d = 2r = 19,54\left( {cm} \right).\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{h^2} + {r^2}}  = \sqrt {100 + \dfrac{{300}}{\pi }}\)\(  \approx 13,98cm\)

+ Khi \(r = 10cm\) và \(V = 1000\,c{m^3}\), ta có \(d = 2r = 20\left( {cm} \right);\)

- Chiều cao \(h = \dfrac{{3V}}{{\pi {r^2}}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi {{.10}^2}}} = 9,5\left( {cm} \right);\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {\dfrac{{900}}{\pi } + 100}  \approx 19,66cm.\)

+ Khi \(d = 10cm\) và \(V = 1000c{m^3}\) ta có \(r = 5cm;\)

- Chiều cao  \(h = \dfrac{{3V}}{{\pi {r^2}}} = \dfrac{{3.1000}}{{\pi {{.5}^2}}} = \dfrac{{120}}{\pi }\left( {cm} \right);\)

 Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{5^2} + {{\left( {\dfrac{{120}}{\pi }} \right)}^2}}\)\(  \approx 38,5\left( {cm} \right).\)

Điền kết quả vào ô trống trong bảng trên.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài