Bài 13 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2


Giải bài 13 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

Đề bài

Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Đường kính đường tròn là \(d = 2r\)

+ Đường sinh hình nón \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}} \)

+ Thể tích hình nón bán kính đáy \(r\) và chiều cao \(h\) là \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h\)

Lời giải chi tiết

+ Khi \(r = 5cm\) và \(h = 12cm,\) ta có  \(d = 2r = 10\left( {cm} \right);\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{5^2} + {{12}^2}}  = 13\,\left( {cm} \right)\)

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.5^2}.12 = 100\pi\)\( \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(d = 16cm\) và \(h = 15cm\),  ta có  \(r = 8\left( {cm} \right);\)

- Đường sinh \(l = \sqrt {{r^2} + {h^2}}  = \sqrt {{8^2} + {{15}^2}}  = 17\)\(\left( {\,cm} \right);\)

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.8^2}.15 = 320\pi\)\( \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(r = 7cm\) và \(l = 25cm\) ta có \(d = 2r = 14\left( {cm} \right);\)

- Chiều cao \(h = \sqrt {{l^2} - {r^2}}  = \sqrt {{{25}^2} - {7^2}}  = 24\left( {cm} \right);\)

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.7^2}.24 = 392\pi\)\( \left( {c{m^3}} \right)\)

+ Khi \(d = 40cm\) và \(l = 29cm\), ta có  \(r = 20\left( {cm} \right);\)

- Chiều cao  \(h = \sqrt {{l^2} - {r^2}}  = \sqrt {{{29}^2} - {{20}^2}}  = 21\left( {cm} \right)\)

- Thể tích  \(V = \dfrac{1}{3}\pi {r^2}h = \dfrac{1}{3}\pi {.20^2}.21 = 2800\pi\)\( \left( {c{m^3}} \right)\).

Điền kết quả vào các ô trống trong bảng trên ta được bảng như sau :

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu
 • Bài 14 trang 139 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 14 trang 139 VBT toán 9 tập 2. Một dụng cụ gồm một phần có dạng hình trụ, phần còn lại có dạng hình nón. Các kích thước cho ở hình 76. Hãy tính: a) Thể tích của dụng cụ này...

 • Bài 15 trang 140 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 15 trang 140 VBT toán 9 tập 2. Một cái xô bằng inốc có dạng hình nón cụt đựng hóa chất, có các kích thước cho ở hình 77 (đơn vị: cm). a) Hãy tính diện tích xung quanh của xô...

 • Bài 12 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 12 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Hình 75 cho ta hình ảnh của một cái đồng hồ cát với các kích thước kèm theo (OA = OB). Hãy so sánh tổng thể tích của hai hình nón và thể tích hình trụ...

 • Bài 11 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 11 trang 138 VBT toán 9 tập 2. Cái mũ của chú hề với các đường kính cho theo hình 74. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa)...

 • Bài 10 trang 137 Vở bài tập toán 9 tập 2

  Giải bài 10 trang 137 VBT toán 9 tập 2. Hãy điền đủ vào các ô trống (…) ở bảng sau...

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí