Bài 11 trang 138 Vở bài tập toán 9 tập 2


Đề bài

Cái mũ của chú hề với các đường kính cho theo hình 74. Hãy tính tổng diện tích vải cần có để làm nên cái mũ (không kể riềm, mép, phần thừa).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Gọi \(S\) là diện tích vải cần có, \({S_{xq}}\) là diện tích xung quanh hình nón, \({S_{vk}}\) là diện tích hình vành khăn thì \(S = {S_{xq}} + {S_{vk}}\)

+ Tính bán kính đường tròn lớn và đường tròn nhỏ. Từ đó tính diện tích hình vành khăn thông qua công thức tính diện tích hình tròn bán kính \(R\) là \(S = \pi {R^2}.\)

+ Tính diện tích hình nón có bán kính đáy \(r\) và đường sinh \(l\) là \({S_{xq}} = \pi rl.\)

Lời giải chi tiết

Gọi \(S\) là tổng diện tích vải cần có, \({S_{xq}}\) là diện tích xung quanh hình nón, \({S_{vk}}\) là diện tích hình vành khăn thì \(S = {S_{xq}} + {S_{vk}}\)

Ta có đường sinh \(l = 25cm;\) bán  kính đường tròn lớn là \({R_1} = 17,5cm;\) bán kính đường tròn nhỏ là \({R_2} = {R_1} - 10 = 7,5\left( {cm} \right);\pi  = 3,14.\).

\({S_{xq}} = \pi rl = \pi .7,5.25 = 588,75\left( {c{m^2}} \right).\)

\({S_{vk}} = \pi {R_1}^2 - \pi {R_2}^2 = 3,14\left( {17,{5^2} - 7,{5^2}} \right) = 785\left( {c{m^2}\,} \right)\)

\( \Rightarrow S = {S_{vk}} + {S_{xq}} = 1373,75\left( {c{m^2}} \right).\)

Vậy tổng diện tích vải cần có để làm mũ là \(1373,75c{m^2}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.