Giải bài 99 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Ngày thường mua 5 bông hoa hết 10 000 đồng. Ngày lễ với số tiền đó chỉ mua được 4 bông hoa như thế. So với ngày thường thì giá hoa ngày lễ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính giá của một bông hoa vào ngày thường

Bước 2: Tính giá của một bông hoa vào ngày lễ

Bước 3: Tỉ số phần trăm giá hoa ngày lễ so với ngày thường

Từ đó kết luận giá hoa ngày lễ tăng hay giảm bao nhiêu phần trăm

Lời giải chi tiết

Giá tiền của một bông hoa vào ngày thường là:

\(10\;000:5 = 2\;000\) (đồng)

Giá tiền của một bông hoa vào ngày lễ là:

\(10\;000:4 = 2\;500\) (đồng)

Tỉ số phần trăm giá hoa ngày lễ so với ngày thường là:

\(2\;500:2\;000.100\%  = 125\% \)

Vậy giá hoa ngày lễ tăng: \(125\%  - 100\%  = 25\% \)


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu