Giải bài 103 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Dưới đây là biểu đồ thống kê sự yêu thích các môn học của học sinh lớp 6B, biết mỗi học sinh chọn một môn yêu thích. a) Môn học nào được nhiều học sinh yêu thích nhất? Em hãy đưa ra những lí do để giải thích cho điều đó. b) Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng đơn vị) của số học sinh yêu thích môn Ngữ văn với tổng số học sinh lớp 6B.

Đề bài

Dưới đây là biểu đồ thống kê sự yêu thích các môn học của học sinh lớp 6B, biết mỗi học sinh chọn một môn yêu thích.

a) Môn học nào được nhiều học sinh yêu thích nhất? Em hãy đưa ra những lí do để giải thích cho điều đó.

b) Tính tỉ số phần trăm (làm tròn đến hàng đơn vị) của số học sinh yêu thích môn Ngữ văn với tổng số học sinh lớp 6B.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số phần trăm của a và b là a: b. 100%

Lời giải chi tiết

Số học sinh yêu thích môn Toán là: 11

Số học sinh yêu thích môn Ngữ Văn là: 9

Số học sinh yêu thích môn Khoa học tự nhiên là: 12

Số học sinh yêu thích môn Tiếng Anh là: 14

a) Môn học được yêu thích nhất là Tiếng Anh

b) Tổng số học sinh lớp 6B là: \(11 + 9 + 12 + 14 = 46\) (học sinh)

Tỉ số phần trăm của số học sinh yêu thích môn Ngữ Văn so với tổng số học sinh lớp 6B là:

\(9:46.100\%  \approx 20\% \)


Bình chọn:
4.3 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí