Giải bài 93 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của: a) 2700 m và 6 km b) 3/10 giờ và 30 phút c) 30 lít và 4/3 m^3 d) 15 kg và 0,2 tạ

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Cánh diều

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Đề bài

Tính tỉ số và tỉ số phần trăm của:

a) 2700 m và 6 km

b) \(\frac{3}{{10}}\) giờ và 30 phút

c) 30 lít và \(\frac{4}{3}{m^3}\)

d) 15 kg và 0,2 tạ

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của a và b (b ≠ 0) là thương trong phép chia số a cho số b, kí hiệu là a : b hoặc \(\frac{a}{b}\)

- Tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số giữa hai số đo của hai đại lượng đó.

- Tỉ số phần trăm của a và b là \(\frac{a}{b}.100\% .\)

- Tỉ số phần trăm của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số phần trăm giữa hai số đo của hai đại lượng đó.

Lời giải chi tiết

a) Đổi: 2700 m = 2,7 km

Tỉ số giữa 2700m và 6 km là: \(\frac{2,7}{6} = \frac{9}{{20}}\)

Tỉ số phần trăm giữa 2700m và 6 km là: \(\frac{2,7}{6}.100\%  = 45\% \)

b) Đổi: \(\frac{3}{{10}}\) giờ =\(\frac{3}{{10}}.60\)phút = 18 phút

Tỉ số giữa \(\frac{3}{{10}}\) giờ và 30 phút là: \(\frac{18}{30} = \frac{3}{5}\)

Tỉ số phần trăm giữa \(\frac{3}{{10}}\) giờ và 30 phút là: \(\frac{18}{30}.100\%  = 60\% \)

c) Đổi: 30 lít = \(\frac{{30}}{{1000}}\;{m^3} = \frac{3}{{100}}\,\,{m^3}\)

Tỉ số giữa 30 lít và \(\frac{4}{3}{m^3}\) là: \(\frac{3}{{100}}\,\,:\frac{4}{3} = \frac{9}{{400}}\)

Tỉ số phần trăm giữa 30 lít và \(\frac{4}{3}{m^3}\) là: \(\frac{3}{{100}}\,\,:\frac{4}{3}.100\%  = 2,25\% \)

d) Đổi: 0,2 tạ = 20 kg

Tỉ số giữa 15 kg và 0,2 tạ là: \(\frac{15}{20} = \frac{3}{4}\)

Tỉ số phần trăm giữa 15 kg và 0,2 tạ là: \(\frac{15}{20}.100\%  = 75\% \)


Bình chọn:
4.6 trên 45 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.