Giải bài 100 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Một månh vải có diện tích \(\frac{4}{3}{m^2}\). Làm thế nào để cắt ra đúng \(1\;{m^2}\) mà không cần dùng đến thước đo?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tỉ số giữa \(1\;{m^2}\) và \(\frac{4}{3}{m^2}\), từ đó chỉ ra cách lấy số phần đó của mảnh vải.

Lời giải chi tiết

Tỉ số giữa \(1\;{m^2}\) và \(\frac{4}{3}{m^2}\)là: \(1:\frac{4}{3} = \frac{3}{4}\)

Vậy ta cần lấy \(\frac{3}{4}\) mảnh vải: Gấp mảnh vải thành 4 phần bằng nhau rồi cắt lấy 3 phần của mảnh vải.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu