Giải bài 98 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Vào tháng 9, giá bán một chiếc máy tính là 24 000 000 đồng. Đến tháng 10, cửa hàng tăng giá lên 20%. Đến tháng 11, cửa hàng hạ giá của tháng 10 xuống 20%. Giá bán của chiếc máy tính đó vào tháng 11 là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính giá của máy tính vài tháng 10

Bước 2: Tính giá của máy tính vài tháng 11

Lời giải chi tiết

Giá của máy tính vào tháng 10 là:

\(24 + 24.20\%  = 28,8\)(triệu đồng)

Giá của máy tính vào tháng 11 là:

\(28,8 - 28,8.20\%  = 23,04\)(triệu đồng)

Vậy giá của máy tính vào tháng 11 là 23 040 000 đồng.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu