Giải bài 101 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Chuột nặng hon voi!

Một con chuột nặng 30 gam còn một con voi nặng 5 tấn. Tỉ số giữa khối lượng của một con chuột và khối lượng của một con voi là \(30:5 = 6\), nghĩa là một con chuột nặng bằng sáu con voi! Em có tin như vậy không?

Sai lầm là ở chỗ nào?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của hai đại lượng (cùng loại và cùng đơn vị đo) là tỉ số giữa hai số đo của hai đại lượng đó.

Lời giải chi tiết

Sai lầm vì hai đại lượng lượng 30 gam và 5 tấn không cùng một đơn vị đo.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu