Giải bài 96 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Lớp 6A có 45 học sinh. Biết tổng số học sinh giỏi và khá là 40 học sinh, tổng số học sinh khá và trung bình là 30 học sinh và lớp 6A chỉ có ba xếp loại học lực như trên. Tính từng tỉ số giữa số học sinh giỏi, khá, trung bình so với số học sinh cả lớp.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số của a và b (b ≠ 0) là thương trong phép chia số a cho số b, kí hiệu là a : b hoặc \(\frac{a}{b}\)

Lời giải chi tiết

Số học sinh khá là: \(40 + 30 - 45 = 25\) (học sinh)

Số học sinh giỏi là: \(40 - 25 = 15\) (học sinh)

Số học sinh trung bình là: \(30 - 25 = 5\) (học sinh)

Tỉ số giữa số học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp là: \(15:45 = \frac{1}{3}\)

Tỉ số giữa số học sinh khá so với số học sinh cả lớp là: \(25:45 = \frac{5}{9}\)

Tỉ số giữa số học sinh trung bình so với số học sinh cả lớp là: \(5:45 = \frac{1}{9}\)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu