Giải bài 102 trang 55 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Chọn bài toán ở cột A tương ứng với kết quả ở cột B:

A

B

1. Tính tỉ số phần trăm của hai số 49 và 52

a. 66,67%,

2. Trong vườn hoa có 18 bông hoa hồng đỏ và 42 bông hoa hồng vàng. Tìm tỉ số phần trăm giữa số bông hoa hồng đỏ và số bông hoa hồng vàng.

b. 94,23%,

3. Lớp 6A có số học sinh nữ chiếm 40% số học sinh cả lớp. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh nam của lớp 6A là bao nhiêu?

c.42,86%

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tỉ số phần trăm của a và b là a:b.100%.

Lời giải chi tiết

1. Tỉ số phần trăm của hai số 49 và 52 là: \(49:52.100\%  \approx 94,23\% \)

2. Tỉ số phần trăm giữa số bông hoa hồng đỏ và số bông hoa hồng vàng là: \(18:42.100\%  \approx 42,86\% \)

3. Tỉ số phần trăm giữa số học sinh nữ và số học sinh nam của lớp 6A là: \(40\% :(100\%  - 40\% ).100\%  \approx 66,67\% \)

Vậy 1B – 2C – 3A.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu