Giải bài 95 trang 54 sách bài tập Toán 6 – Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Giá cả phê trên thị trường giảm 20%. Cửa hàng nhà bác Nam cần phải tăng thêm bao nhiêu phần trăm của giá mới để trở lại giá cũ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bước 1: Tính xem giá cũ bằng bao nhiêu phần trăm so với giá mới

Bước 2: Tính phần trăm giá mới cần tăng thêm

Lời giải chi tiết

Giá mới bằng: \(100\%  - 20\%  = 80\% \)(giá cũ)

Nên giá cũ bằng: \(\left( {100\% :80\% } \right).100\%  = 125\% \) (giá mới)

Để trở về giá cũ, cửa hàng nhà bác Nam cần phải tăng thêm:

\(125\%  - 100\%  = 25\% \) (giá mới)

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu