Giải bài 8 trang 9 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy trình bày suy nghĩ của em về nguồn gốc loài người từ hai quan diểm dưới đây:
a) Chúa Giê-su cho rằng: Chúa đã tạo ra loài người.
b) Nhà khoa học Đác-uyn cho rằng: Loài người có nguồn gốc từ động vật.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tham khảo các tài liệu khác và tư duy.

Lời giải chi tiết

a,

Phoi-ơ-bắc từng nói: “Không phải Chúa đã tạo ra con người theo hình ảnh của Chúa mà chính con người đã tạo ra Chúa theo hình ảnh của mình” đã bác bỏ luận điểm về nguồn gốc của loài người là Chúa tạo ra loài người. Bởi tôn giáo, cụ thể ở đây là công giáo, ra đời sau khi xuất hiện loài người, loài người có niềm tin vào tôn giáo và có đức tin chúa đã tạo ra loài người. Nhưng luận điểm chúa đã tạo ra loài người không có cơ sở khoa học.

b, 

Nhà khoa học Đác-uyn cho rằng: Loài người có nguồn gốc từ động vật. Quan điểm đó đúng. Bởi vì những dấu tích xương hóa thạch cho thấy loài người thuở ban đầu tiến hóa từ vượn người lên người tối cổ rồi đến người tinh khôn, chính là người hiện đại ngày nay. Vì vậy mà luận điểm của Đác-uyn có cơ sở khoa học và đáng tin cậy. 


Bình chọn:
3.8 trên 8 phiếu