Giải bài 3 trang 8 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xương hoá thạch của Người tôi cỗ (cổ đại khoảng 2 triệu năm trước) tại địa điểm nào ở Đông Nam Á
A. Pôn-đa-ung (Mi-an-ma).
B. Kô-ta Tam-pen (Ma-lay-xia) -
C. Núi Đọ ( Việt Nam).
D. Gia-va (In-đô-nê-xi-a).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 14 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn D.

Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy xương hoá thạch của Người tôi cỗ (cổ đại khoảng 2 triệu năm trước) tại Gia-va (In-đô-nê-xi-a).

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu