Giải bài 4 trang 8 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng
A. 600 000 năm trước.                              B. 700 000 năm trước. 
C. 800 000 năm trước.                              D. 900 000 năm trước.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 15 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn C. 

Dấu tích của Người tối cổ ở Việt Nam được phát hiện có niên đại sớm nhất từ khoảng  800 000 năm trước.          loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu