Giải bài 1 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đắc lần lượt trải qua các dạng
A. vượn người -> Người tối cổ -> Người tinh khôn.
B. vượn người -> Người tinh khôn -> Người tối cổ.
C. Người tối cổ -> vượn người -> Người tinh khôn.
D. Người tinh khôn -> vượn người -> Người tối cổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 13 SGK

Lời giải chi tiết

Chọn A.

Quá trình tiến hoá từ vượn người thành người trên Trái Đắc lần lượt trải qua các dạng  vượn người -> Người tối cổ -> Người tinh khôn.

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu