Giải bài 2 trang 7 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Người “Nê-an-đéc-tan” có niên đại khoảng 100 000 năm trước thuộc dạng:
A. Người tối cổ.                  B. Người tinh khôn.
C. vượn người.                   D. vượn người và Người tối cổ.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào thông tin SGK trang 13; Người tinh khôn xuất hiện cách ngày nay 150.000 năm

Lời giải chi tiết

Chọn B.

Người “Nê-an-đéc-tan” có niên đại khoảng 100 000 năm trước thuộc dạng người tinh khôn

loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu