Giải bài 5 trang 8 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy ghép các nội dung dưới đây tương ứng với các dạng người trên trục thời gian theo đúng quá trình tiến hoá từ vượn người thành người.
1. Khoảng 150 000 năm trước, hình đáng giống người ngày nay.
2. Khoảng 4 triệu năm trước, hoàn toàn đi đứng bằng bai chân.
3. Khoáng 5 — 6 triệu năm trước, có thể đi bằng hai chi sau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 13 SGK

Lời giải chi tiết

 

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu