Giải bài 6 trang 8 sách bài tập Lịch sử và Địa lí 6- Cánh Diều


Đề bài

Hãy nối các dấu tích Người tối cổ ở Đông Nam Á ở cột A tương ứng với địa điểm tìm thấy ở cột B. 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào nội dung trang 14 SGK

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu