Bài 4 trang 9 Vở bài tập toán 9 tập 1


Giải bài 4 trang 9 VBT toán 9 tập 1. Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa: a) căn (a/3)...

Đề bài

Với giá trị nào của a thì mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) \(\sqrt {\dfrac{a}{3}} \)                               b) \(\sqrt { - 5a} \)

c) \(\sqrt {4 - a} \)                           d) \(\sqrt {3a + 7} \) 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Áp dụng kiến thức: \(\sqrt A \) có nghĩa \( \Leftrightarrow A \ge 0\) 

Lời giải chi tiết

\(a)\sqrt {\dfrac{a}{3}} \) có nghĩa khi \(\dfrac{a}{3} \ge 0\)

Ta có : \(\dfrac{a}{3} \ge 0 \Leftrightarrow a \ge 0\) (do \(3>0\))

Vậy \(\sqrt {\dfrac{a}{3}} \) có nghĩa khi \(a \ge 0\)

\(b)\sqrt { - 5a} \) có nghĩa khi \( - 5a \ge 0\)

Ta có  \( - 5a \ge 0 \Leftrightarrow a \le 0\).

Vậy \(\sqrt { - 5a} \) có nghĩa khi \(a \le 0\) (do \(-5 < 0\))

\(c)\sqrt {4 - a} \) có nghĩa khi \(4 - a \ge 0\)

Ta có : \(4 - a \ge 0 \Leftrightarrow a \le 4\).

Vậy \(\sqrt {4 - a} \) có nghĩa khi \(a \le 4\).

\(d)\sqrt {3a + 7} \) có nghĩa khi \(3a + 7 \ge 0\)

Ta có :\(3a + 7 \ge 0 \Leftrightarrow 3a \ge  - 7 \Leftrightarrow a \ge  - \dfrac{7}{3}\)

Vậy \(\sqrt {3a + 7} \) có nghĩa khi \(a \ge  - \dfrac{7}{3}\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài