Bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 73 SBT Hóa học 10


Giải bài 33.5, 33.6, 33.7 trang 73 sách bài tập Hóa học 10 - PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 33.5.

PTHH của phản ứng lưu huỳnh tác dụng với dung dịch axit sunfuric đặc, nóng :

\(S+ 2H_2SO_4 → 3SO_2 + 2H_2O\)

Trong phản ứng này, tỉ lệ giữa số nguyên tử lưu huỳnh bị khử và số nguyên tử lưu huỳnh bị oxi hoá là

A. 1 : 2                   B. 1 : 3 

C. 3 : 1                    D. 2 : 1.

Phương pháp giải:

Dựa vào hệ số của nguyên tử S trong PTHH

Lời giải chi tiết:

Tỉ lệ giữa số nguyên tử bị khử là bị oxi hóa là 2 : 1

=> Chọn D

Câu 33.6.

Cho sơ đồ phản ứng : H2SO4(đặc nóng)+Fe →  Fe2(SO4)3+ H2O+SO2

Số phân tử \(H_2SO_4\) bị khử và số phân tử \(H_2SO_4\) tạo muối trong PTHH của phản ứng trên là

A. 6 và 3.                   B. 3 và 6.       

C. 6 và 6.                   D. 3 và 3.

Phương pháp giải:

Cân bằng PTHH theo phương pháp thăng bằng electron.

Lời giải chi tiết:

Sau khi cân bằng, ta có PTHH :

\(6H_2SO_4\) (đặc nóng) + 2Fe → \(Fe_2(SO_4)_3 + 6H_2O + 3SO_2\)

Trong số 6 phân tử \(H_2SO_4\) tham gia phản ứng có 3 phân tử bị khử tạo thành 3 phân tử \(SO_2\) và 3 phân tử \(H_2SO_4\) tạo ra một phân tử \(Fe_2(SO_4)_3\).

=> Chọn D

Câu 33.7.

Số mol \(H_2SO_4\) cần dùng để pha chế 5 lít dung dịch \(H_2SO_4\) 2M là

A. 2,5 mol.                 B. 5,0 mol.

C. 10 mol.                  D. 20 mol.

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức tính số mol: n = V.CM

Lời giải chi tiết:

n = V.C= 5.2 = 10 mol

=> Chọn C.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 33.8 trang 74 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.8 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Nêu phương pháp hoá học để phân biệt các dung dịch sau với điều kiện được dùng quỳ tím và chọn thêm một hoá chất làm thuốc thử:

 • Bài 33.9 trang 74 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.9 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Có những chất khi tham gia phản ứng hoá học này có vai trò là chất khử, nhưng trong phản ứng khác lại có vai trò là chất oxi hoá.

 • Bài 33.10 trang 74 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.10 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Có những chất sau : (Mg, Na_2CO_3, Cu), dung dịch (H_2SO_4) đặc, dung dịch (H_2SO_4) loãng.

 • Bài 33.11 trang 74 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.11 trang 74 sách bài tập Hóa học 10. Trong bài thực hành về tính chất hoá học của axit sunfuric có những hoá chất sau : Cu, ZnO, Fe, (Na2SO3, C12H22O11 (đường), dung dịch NaOH, giấy quỳ tím, dung dịch H2SO4 loãng

 • Bài 33.12 trang 75 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.12 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Cần điều chế một lượng muối (CuSO4). Phương pháp nào sau đây tiết kiệm được axit sunfuric ?

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.