Bài 33.20 trang 76 SBT Hóa học 10


Giải bài 33.20 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau:

Đề bài

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu chia làm 2 phần bằng nhau :

-  Phần 1 : Cho tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  loãng, dư thu được 1,344 lít khí \(H_2\) (đktc).

-   Phần 2 : Cho tác dụng với dung dịch \(H_2SO_4\)  đặc nóng, dư, thu được 2,24 lít khí \(SO_2\) (đktc) .Xác định giá trị của m.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Các PTHH :

\(2Al + 3H_2SO_4 →  Al_2(SO_4)_3 + 3H_2↑\)   (1)

\(2Al + 6H_2SO_4 →Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2↑ + 6H_2O\)           (2)

\( Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2↑ + 2H_2O\)            (3)

Từ pt (1) tính được số mol Al

Từ (2) và (3) tính được số mol Cu

Tính khối lượng m

Lời giải chi tiết

Các PTHH :

\(2Al + 3H_2SO_4 →  Al_2(SO_4)_3 + 3H_2↑\)   (1)

\(2Al + 6H_2SO_4 →Al_2(SO_4)_3 + 3SO_2↑ + 6H_2O\)           (2)

\( Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2↑ + 2H_2O\)            (3)

Theo PTHH (1) số mol Al tham gia phản ứng bằng 2/3 số mol \(H_2\).

=> Khối lượng Al trong hỗn hợp : 2×2/3×0,06×27 = 2,16(g)

Số mol \(SO_2\) được giải phóng bởi Al:

\(\dfrac{{2,16}}{{27}}.\dfrac{3}{2} = 0,12\left( {mol} \right)\)

Theo PTHH (2) và (3) số mol \(SO_2\) giải phóng bởi Cu : 2.0,1 - 0,12 = 0,08 (mol)

Theo PTHH (3) khối lượng Cu trong hỗn hợp : 0,08. 64 = 5,12 (g)

Vậy m = 2,16 + 5,12 = 7,28 (g).

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 33: Axit sunfuric - muối sunfat

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài