Bài 33.13 trang 75 SBT Hóa học 10


Đề bài

Người ta có thể điều chế một số chất khí bằng những phản ứng hoá học sau :

a) Nhiệt phân \(CaCO_3\).

b)Dung dịch HCl đặc tác dụng với \(MnO_2\).

c) Dung dịch \(H_2SO_4\) loãng tác dụng với Zn.

d)Dung dịch \(H_2SO_4\) đặc tác dụng với Cu.

e) Nhiệt phân \(KMnO_4\).

-  Hãy cho biết tên chất khí được sinh ra trong mỗi phản ứng trên và viết PTHH của các phản ứng.

- Bằng thí nghiệm nào có thể khẳng định được chất khí sinh ra trong mỗi thí nghiệm ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại lý thuyết về axit sunfuric và muối sunfat. Tại đây 

Lời giải chi tiết

a)   Khí \(CO_2\), khẳng định bằng dung dịch \(Ca(OH)_2\).

 

b) Khí \(Cl_2\), khí clo ẩm có tính tẩy màu.

\(4HCl+ MnO_2 → 2H_2O +Cl_2 ↑ + MnCl_2\)

c) Khí \(H_2\), cháy trong không khí kèm theo tiếng nổ nhỏ.

\(H_2SO_4 + Zn →ZnSO_4 +H_2\)

\(H_2 +O_2 → H_2O\)

d)     Khí \(SO_2\), khí này làm mất màu dung dịch \(KMnO_4\).

\(2H_2SO_4 + Cu → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\)

\(2H_2O +\,\,\,\,\,2KMnO_4 + \,\,\,\,\,5SO_2 → 2H_2SO_4+ 2MnSO_4 +K_2SO_4\)

(không màu)   (tím)          (không màu, mùi sốc) (không màu)   (trắng)

e) Khí \(O_2\), khí này làm than hồng bùng cháy.

\(2KMnO_4 → MnO_2 +O_2 + K_2MnO_4\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 33.14 trang 75 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.14 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Thực hiện những biến đổi hoá học sau bằng cách viết những PTHH và ghi điều kiện của phản ứng, nếu có :

 • Bài 33.15 trang 75 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.15 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Dung dịch axit sunfuric đặc (D = 1,83 g/ml) chứa 6,4% nước. Hãy cho biết trong 1 lít dung dịch axit này có bao nhiêu mol (H_2SO_4) ?

 • Bài 33.16 trang 75 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.16 trang 75 sách bài tập Hóa học 10. Xử lí 1,143 gam hỗn hợp rắn gồm kali clorua và kali sunfat bằng dung dịch axit sunfuric đặc, thu được 1,218 gam kali sunfat.

 • Bài 33.17 trang 76 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.17 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho 7,8 gam hỗn hợp hai kim loại là Mg và Al tác dụng với dung dịch (H_2SO_4) loãng, dư.

 • Bài 33.18 trang 76 SBT Hóa học 10

  Giải bài 33.18 trang 76 sách bài tập Hóa học 10. Cho Fe phản ứng với dung dịch H2SO4 thu được khí A và 11,04 gam muối.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.