Bài 1.4 trang 10 SBT hình học 11


Giải bài 1.4 trang 10 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình x...

Đề bài

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho đường tròn \((C)\) có phương trình \(x^2+y^2-2x+4y-4=0\). Tìm ảnh của \((C)\) qua phép tịnh tiến theo vectơ \(\vec v=(-2;5)\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm tâm của đường tròn mới bằng cách sử dụng biểu thức tọa độ của phép tịnh tiến:

Trong mặt phẳng \(Oxy\) cho điểm \(M(x;y)\) và vectơ \(\vec v(a;b)\). Gọi điểm \(M’=(x’;y’)=T_{\vec v}(M)\).

Khi đó \(\left\{ \begin{array}{l}x' = x + a\\y' = y + b\end{array} \right.\).

Bán kính của đường tròn sau khi tịnh tiến vẫn giữ nguyên.

Lời giải chi tiết

Ta thấy \((C)\) là đường tròn tâm \(I(1;-2)\), bán kính \(r=3\).

Gọi \(I’=T_{\vec v}(I)\) \(=(1-2;-2+5)=(-1;3)\)

\((C’)\) là ảnh của \((C)\) qua \(T_{\vec v}\) thì \((C’)\) là đường tròn tâm \((I’)\) bán kính \(r=3\).

Do đó \((C’)\) có phương trình \({(x+1)}^2+{(y-3)}^2=9\).

Cách khác:

Biểu thức tọa độ của \({T_{\overrightarrow v }}\) là

\(\left\{ \begin{array}{l}x' = x - 2\\y' = y + 5\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = x' + 2\\y = y' - 5\end{array} \right.\)

Thay vào phương trình của (C) ta được

(x′ + 2)2 + (y′ − 5)2 − 2(x′ + 2) + 4(y′ − 5) – 4 = 0

⇔ x′2 + y′2 + 2x′ − 6y′ + 1 = 0

⇔ (x′ + 1)2 + (y′ − 3)2 = 9

Do đó (C') có phương trình (x + 1)2 + (y − 3)2 = 9.

 Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !


Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

>>KHOÁ NỀN TẢNG LỚP 12 DÀNH CHO 2K4 NĂM 2022 học sớm chiếm lợi thế luyện thi TN THPT & ĐH


Gửi bài