Bài 1.24 trang 33 SBT hình học 11


Giải bài 1.24 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình...

Đề bài

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho đường tròn \((C)\) có phương trình

\({(x-3)}^2+{(y+1)}^2=9\). Hãy viết phương trình của đường tròn \((C’)\) là ảnh của \((C)\) qua phép vị tự tâm \(I(1;2)\) tỉ số \(k=-2\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Sử dụng định nghĩa phép vị tự: Cho \(I\) và \(k\ne 0\). Phép biến hình biến điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho \(\vec{IM’}=k\vec{IM}\) được gội là phép vị tự tâm \(I\), tỉ số \(k\).

Lời giải chi tiết

Ta có \(A(3;-1)\) là tâm của \((C)\) nên tâm \(A’\) của \((C’)\) là ảnh của \(A\) qua phép vị tự đã cho.

Từ đó suy ra \(\vec{IA’}=-2\vec{IA}\) nên \(A’=(-3;8)\). Vì bán kính của \((C)\) bằng \(3\), nên bán kính của \((C’)\) bằng \(\left| { - 2} \right|.3 = 6\)

Vậy \((C’)\) có phương trình: \({(x+3)}^2+{(y-8)}^2=36\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu
  • Bài 1.25 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.25 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Hãy dựng hình vuông có hai đỉnh nằm trên nửa đường tròn, hai đỉnh còn lại nằm trên đường kính AB của nửa đường tròn đó.

  • Bài 1.26 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.26 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho góc nhọn xOy và điểm C nằm trong góc đó. Tìm trên Oy điểm A sao cho khoảng cách từ A đến Ox bằng AC.

  • Bài 1.23 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.23 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x+y-4=0...

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí