Bài 1.23 trang 33 SBT hình học 11


Giải bài 1.23 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng d có phương trình 2x+y-4=0...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) cho đường thẳng \(d\) có phương trình \(2x+y-4=0\).

LG a

Hãy viết phương trình của đường thẳng \(d_1\) là ảnh của \(d\) qua phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k=3\).

Phương pháp giải:

Chọn hai điểm thuộc đường thẳng \(d\).

Tìm ảnh của hai điểm đó qua phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k=3\).

Sử dụng tính chất:

- Giả sử \(M’\), \(N’\) theo thứ tự là ảnh của \(M\), \(N\) qua phép vị tự tỉ số \(k\) khi đó \(\vec{M’N’}=k\vec{MN}\).

Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm ảnh đó. Đường thẳng đi qua hai điểm ảnh đó là đường thẳng phải tìm.

- Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm \(A(x_A;y_A)\), \(B(x_B;y_B)\) có dạng \(\dfrac{x-x_B}{x_A-x_B}=\dfrac{y-y_B}{y_A-y_B}\)

Lời giải chi tiết:

Lấy hai điểm \(A(0;4)\) và \(B(2;0)\) thuộc \(d\). Gọi \(A’\), \(B’\) theo thứ tự là ảnh của \(A\),\(B\) và qua phép vị tự tâm \(O\) tỉ số \(k=3\). Khi đó ta có \(\vec{OA’}=3\vec{OA}\), \(\vec{OB’}=3\vec{OB}\).

Vì \(\vec{OA}=(0;4)\) nên \(\vec{OA’}=(0;12)\). Do đó \(A’=(0;12)\). Tương tự \(B’=(6;0)\); \(d_1\) chính là đường thẳng \(A’B’\) nên nó có phương trình \(\dfrac{x-6}{-6}=\dfrac{y}{12}\) hay \(2x+y-12=0\).

LG b

Hãy viết phương trình của đường thẳng \(d_2\) là ảnh của \(d\) qua phép vị tự tâm \(I(-1;2)\) tỉ số \(k=-2\). 

Phương pháp giải:

Sử dụng tính chất hai đường thẳng song song thì pháp tuyến đường thẳng này bằng \(k\) lần pháp tuyến đường thẳng kia \(k\ne 0\).

Sử dụng định nghĩa phép vị tự: Cho \(I\) và \(k\ne 0\). Phép biến hình biến điểm \(M\) thành điểm \(M’\) sao cho \(\vec{IM’}=k\vec{IM}\) được gội là phép vị tự tâm \(I\), tỉ số \(k\).

Lời giải chi tiết:

Vì \(d_2\parallel d\) nên phương trình của \(d_2\) có dạng: \(2x+y+C=0\). Gọi \(A’=(x’;y’)\) là ảnh của \(A\) qua phép vị tự đó thì ta có: \(\vec {IA’}=-2\vec{IA}\) hay \(x’+1=-2\), \(y’-2=-4\)

Suy ra \(x’=-3\)\(y’=-2\)

Do \(A’\) thuộc \(d_2\) nên \(2.(-3)-2+C=0\). Từ đó suy ra \(C=8\)

Phương trình của \(d_2\) là \(2x+y+8=0\).

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
  • Bài 1.24 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.24 trang 33 sách bài tập hình học 11. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường tròn (C) có phương trình...

  • Bài 1.25 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.25 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho nửa đường tròn đường kính AB. Hãy dựng hình vuông có hai đỉnh nằm trên nửa đường tròn, hai đỉnh còn lại nằm trên đường kính AB của nửa đường tròn đó.

  • Bài 1.26 trang 33 SBT hình học 11

    Giải bài 1.26 trang 33 sách bài tập hình học 11. Cho góc nhọn xOy và điểm C nằm trong góc đó. Tìm trên Oy điểm A sao cho khoảng cách từ A đến Ox bằng AC.

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí