Câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải câu hỏi 2 trang 93 SGK Giải tích 12. Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1...

Đề bài

Hãy tìm thêm những nguyên hàm khác của các hàm số nêu trong Ví dụ 1.

 

Lời giải chi tiết

\(\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}2{\rm{ }} do {\rm{ }}\left( {F\left( x \right)} \right)' = ({\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}2){\rm{ }} = {\rm{ }}2x{\rm{ }} + {\rm{ }}0{\rm{ }} = {\rm{ }}2x.\)

Tổng quát \(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}{x^2} + {\rm{ }}c\) với c là số thực.

\(F\left( x \right){\rm{ }} = {\rm{ }}lnx{\rm{ }} + {\rm{ }}100,{\rm{ }} do {\rm{ }}\left( {F\left( x \right)} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}1/x{\rm{ }},{\rm{ }}x{\rm{ }} \in {\rm{ }}\left( {0, + \infty } \right)\)

Tổng quát F(x)= lnx + c, x ∈ (0,+∞) và với c là số thực.

Loigiaihay.com

 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Nguyên hàm

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu