Bài 43 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao


Giải bài 43 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng khi cố định hai điểm A, B và cho điểm C thay đổi thì đường thẳng NQ luôn luôn đi qua một điểm cố định.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Về phía ngoài của tam giác ABC vẽ các hình vuông BCMN và ACPQ có tâm O và O’.

LG a

Chứng minh rằng khi cố định hai điểm A, B và cho điểm C thay đổi thì đường thẳng NQ luôn luôn đi qua một điểm cố định.

Lời giải chi tiết:

\({Q_A}\) và \({Q_B}\) lần lượt là các phép quay tâm A, B với góc quay:

\(\left( {AQ,AC} \right) = \left( {BC,BN} \right) = {90^o}.\)

Theo bài 42 ta có: Hợp thành của hai phép đó là phép đối xứng qua điểm H xác định.

Vì phép đối xứng tâm H biến Q thành N nên H là trung điểm của đoạn thẳng NQ, tức là đường thẳng NQ luôn luôn đi qua điểm H cố định.

LG b

Gọi I là trung điểm của AB. Chứng minh rằng IOO’ là tam giác vuông cân.

Lời giải chi tiết:

Gọi \({Q_O}\) và \({Q_{O'}}\) là các phép quay có góc quay \({90^o}\) với tâm quay tương ứng là O và O’ thì phép hợp thành F của chúng biến B thành A.

Nhưng vì F là đối xứng tâm, nên tâm đối xứng là trung điểm I của AB. Suy ra tam giác IOO’ vuông cân tại đỉnh I.

Cách giải khác 

Phép quay tâm C góc quay \({90^o}\) biến A thành P và biến M thành B.

Bởi vậy, ta có AM = PB và \(AM \bot PB.\) Chú ý rằng IO là đường trung bình của tam giác ABM và IO’ là đường trung bình của tam giác APB nên suy ra IOO’ là tam giác vuông cân.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
 • Bài 44 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 44 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Về phía ngoài của hình bình hành ABCD dựng các hình vuông có cạnh lần lượt là AB, BC, CD, DA. Chứng minh rằng bốn tâm của bốn hình vuông đó là đỉnh của một hình vuông.

 • Bài 45 trang 12 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 45 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng tâm của bốn hình vuông đó làm thành một tứ giác có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc với nhau.

 • Bài 46 trang 12 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 46 trang 12 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Gọi X, Y, Z lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng AB, BC, AC.

 • Bài 42 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao
 • Bài 41 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 41 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Hãy chỉ ra tất cả các phép dời hình biến hình vuông ABCD thành chính nó...

 • Bài 40 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 40 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho tam giác đều ABC với (AB, AC) = (BC, BA) = (CA, CB)...

 • Bài 39 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 39 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao. Phép F biến các điểm A, B, C thành các điểm nào?

 • Bài 38 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 38 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Hãy kể ra các phép dời hình biến tam giác ABC thành chính nó...

 • Bài 37 trang 11 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 37 trang 11 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hình vuông ABCD và một điểm M nằm trên một cạnh của hình vuông. Tìm các điểm N, P nằm trên cạnh của hình vuông sao cho tam giác MNP là tam giác đều.

 • Bài 36 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 36 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai đường thẳng a, b phân biệt và điểm C không nằm trên chúng. Hãy xác định hai điểm A, B lần lượt nằm trên a và b sao cho tam giác ABC là tam giác đều.

 • Bài 35 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 35 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho đường tròn (O) và tam giác ABC...

 • Bài 34 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 34 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho đường thẳng a và một điểm G không nằm trên a. Với mỗi điểm nằm trên a ta dựng tam giác đều ABC có tâm G. Tìm quỹ tích hai điểm B và C khi A chạy trên a.

 • Bài 33 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 33 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho đường tròn (O) và một điểm I không nằm trên đường tròn. Với mỗi điểm A thay đổi trên đường tròn, ta xét hình vuông ABCD có tâm I. Tìm quỹ tích các điểm B, C, D.

 • Bài 32 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 32 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Hợp thành của một số lẻ các phép đối xứng trục có các trục đối xứng đồng quy là một phép đối xứng trục.

 • Bài 31 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 31 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Chứng minh rằng hợp thành của một số phép quay với các tâm quay trùng nhau là một phép quay.

 • Bài 30 trang 10 SBT Hình Học 11 nâng cao

  Giải bài 30 trang 10 sách bài tập Hình Học 11 nâng cao. Cho hai điểm A, B phân biệt. Chứng minh rằng nếu phép dời hình F biến A thành B và biến B thành A thì F là phép đối xứng trục hoặc phép đối xứng tâm...

>> Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.


Hỏi bài