Câu 2.5 trang 71 sách bài tập Giải tích 12 Nâng cao


Dùng các khẳng định trong bài 2.4 để đơn giản các biểu thức sau:

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Dùng các khẳng định trong bài 2.4 để đơn giản các biểu thức sau:

LG a

\(\root 5 \of 8 .\root 5 \of 4 \)

Lời giải chi tiết:

\(\root 5 \of 8 .\root 5 \of 4 =\root 5 \of {8.4}  = \root 5 \of {32}  = \root 5 \of {{2^5}}  = 2\) 

LG b

\(\root 4 \of {5{1 \over {16}}} \)

Lời giải chi tiết:

\(\root 4 \of {5{1 \over {16}}}=\root 4 \of {{{81} \over {16}}}  = \root 4 \of {{{\left( {{3 \over 2}} \right)}^4}}  = {3 \over 2}\)

LG c

\(\root 3 \of {\root 5 \of {27} } \)

Lời giải chi tiết:

\(\root 3 \of {\root 5 \of {27} } =\root 5 \of {\root 3 \of {27} }  = \root 5 \of {\root 3 \of {{3^3}} }  = \root 5 \of 3 \)

LG d

\(\root 6 \of {{{64}^3}} \)

Lời giải chi tiết:

\(\root 6 \of {{{64}^3}}=\sqrt {64}  = 8\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD