Ý nghĩa của phong trào


Tóm tắt mục III. Ý nghĩa của phong trào. Cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là một cao trào cách mạng dân tộc.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục III

III. Ý nghĩa của phong trào

- Là một cao trào cách mạng dân tộc, dân chủ rộng lớn.

- Uy tín của Đảng được nâng cao rõ rệt.

- Chủ nghĩa Mác - Lênin và đường lối chính sách của Đảng được truyền bá sâu rộng và thấm sâu trong quần chúng.

- Đảng đào tạo được đội ngũ chính trị đông đảo cho Cách mạng tháng Tám 1945.

=> Là bước tập dượt lần thứ 2 cho Cách mạng tháng Tám 1945.

ND chính

Tóm tắt nội dung: Ý nghĩa của phong trào dân tộc dân chủ 1936 - 1939.

Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Ý nghĩa của phong trào

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 16 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.