Tình tình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?


Đề bài

Tình hình thế giới và trong nước đã ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam như thế nào trong những năm 1936 - 1939?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 76, 77 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Tình hình thế giới:

- Chủ nghĩa phát xít lên cầm quyền ở một số nước: Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản cùng với tay sai ở một số nước (Pháp, Tây Ban Nha...) trở thành mối nguy cơ dẫn tới một cuộc chiến tranh mới.

- Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7-1935) xác định:

+ Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

+ Chủ trương thành lập Mặt trận Nhân dân ở các nước.

- Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp lên cầm quyền đã áp dụng một số chính sách tự do, dân chủ đối với các thuộc địa.

* Tình hình trong nước:

- Hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 và chính sách bóc lột, khủng bố, đàn áp của Pháp làm cho đời sống nhân dân ta vô cùng ngột ngạt, dẫn đến yêu cầu phải cải thiện đời sống và thực hiện các quyền tự do, dân chủ.

- Một số tù chính trị ở Việt Nam được thả ra tìm cách nhanh chóng hoạt động trở lại.

⟹ Như vậy, với tình hình thế giới và trong nước như trên đã ảnh hưởng trực tiếp đến đường lối đấu tranh của cách mạng Việt Nam trong những năm 1936 - 1939.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 31 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.