Tình hình thế giới và trong nước


Tóm tắt mục I. Tình hình thế giới và trong nước. Cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm 1929 - 1933

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Tình hình thế giới

- Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929 - 1933) đã làm cho mâu thuẫn xã hội trong các nước tư bản chủ nghĩa càng thêm sâu sắc. Để thoát khỏi khủng hoảng, nhiều nước thiết lập chế độ phát xít (chế độ tàn bạo nhất của chủ nghĩa tư bản chủ nghĩa). Đe dọa nền dân chủ và hòa bình thế giới.

- Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản (7/1935) xác định:

+ Kẻ thù nguy hiểm trước mắt của nhân dân thế giới là chủ nghĩa phát xít.

+ Chủ trương thành lập Măt trận Nhân dân ở các nước

- Năm 1936, Mặt trận Nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản Pháp làm nòng cốt lên cầm quyền, thực hiện một số cải cách dân chủ cho các nước thuộc địa, trong đó có Việt Nam.

Mục 2

2. Tình hình trong nước:

- Hậu quả kéo dài của cuộc khủng hoảng kinh tế (1929 - 1933) làm cho mọi tầng lớp trong xã hội lao đao, cực khổ.

- Bọn cầm quyền phản động vẫn tiếp tục thi hành những chính sách bóc lột và đàn áp các phong trào cách mạng.

ND chính

Nét chính về tình hình thế giới và trong nước trong những năm 1936 - 1939.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
2.9 trên 10 phiếu

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sử lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.