Trả lời Luyện tập vận dụng 3 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Viết các số sau: Ba tỉ hai trăm năm mươi chín triệu sáu trăm ba mươi ba nghìn hai trăm mười bảy.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Viết các số từ trái qua phải.

- Bắt đầu từ lớp tỉ và cuối cùng là lớp đơn vị.

- Các lớp tách riêng từng nhóm.

Lời giải chi tiết

3 259 633 217.


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài