Trả lời Luyện tập vận dụng 2 trang 10 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Đọc các số sau:

71 219 367; 1 153 692 305.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, lớp tỉ.

- Xác định hàng trong mỗi lớp.

Lời giải chi tiết

- Xác định lớp đơn vị, lớp nghìn, lớp triệu, lớp tỉ.

- Xác định hàng trong mỗi lớp.

Đọc số 71 219 367: Bảy mươi mốt triệu hai trăm mười chín nghìn ba trăm sáu mươi bảy.

Đọc số 1 153 692 305: Một tỉ một trăm năm mươi ba triệu sáu trăm chín mươi hai nghìn ba trăm linh năm.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài