Trả lời Hoạt động 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

a) Đọc số sau: 12 123 452

b) Viết số sau: Ba mươi tư nghìn sáu trăm năm mươi chín

Lời giải chi tiết

a) Mười hai triệu một trăm hai mươi ba nghìn bốn trăm năm mươi hai

b) 34 659


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài