Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 9 SGK Toán 6 Cánh Diều


Đề bài

Phát biểu nào sau đây là đúng?

a) Nếu  thì .

b) Nếu  thì .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Tập hợp số tự nhiên:

- Tập hợp số tự nhiên khác 0:

Lời giải chi tiết

Phát biểu a sai vì nếu  thì  nhưng .

Phát biểu b đúng vì  thì x là số tự nhiên khác 0 nên x là một số tự nhiên. Do đó .

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài