Trả lời Hoạt động 3 trang 11 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên:

a) Đọc các số ghi trên mặt đồng hồ

b) Cho biết đồng hồ chỉ mấy giờ?

Lời giải chi tiết

a) Các số trên mặt đồng hồ là: 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

b)  Đồng hồ chỉ 7 giờ


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài