Trả lời Hoạt động 4 trang 12 SGK Toán 6 Cánh diều


Đề bài

So sánh: a) 9 998 và 10 000;

b) 524 697 và 524 687

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đếm số các chữ số có trong mỗi số, số nào có nhiều chữ số thì lớn hơn.

- Nếu hai số đều có cùng số chữ số thì so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng từ trái qua phải cho đến khi có cặp chữ số đầu tiên khác nhau.

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Hỏi bài