Giải Bài 7 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Tìm chữ số thích hợp ở dấu * sao cho:

a) 3 369 < \(\overline {33*9} \)< 3 389

b) 2 020 \( \le \overline {20*0}  < \)2040

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Xác định hàng của *.

- So sánh các chữ số cùng hàng từ trái qua phải.

Lời giải chi tiết

a)

* ở hàng chục.

3 369 và \(\overline {33*9} \)  và 3 389 đều có chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng đơn vị bằng nhau nên 6<*<8.

* là số 7.

b)

* ở hàng chục.

2 020 \( \le \overline {20*0}  < \)2040 đều có chữ số hàng nghìn, hàng trăm và hàng đơn vị bằng nhau nên 2\( \le \)*<4

* là: 2;3.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu