Giải Bài 6 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

Đề bài

Viết tập hợp các số tự nhiên x thỏa mãn mỗi điều kiện sau:

a) \(x \le 6\);

b) \(35 \le x \le 39\)            

c) \(216 \le x \le 219\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Với số tự nhiên a cho trước:

+ Ta viết \(x \le a\) để chỉ \(x < a\) hoặc \(x = a\).

+ Ta viết \(x \ge a\) để chỉ \(x > a\) hoặc \(x = a\).

Lời giải chi tiết

a) \(x \le 6\) chỉ các số \(x < 6\) hoặc \(x = 6\).

Các số nhỏ hơn 6 là: 0,1,2,3,4,5.

A={0;1;2;3;4;5;6}

b) \(35 \le x \le 39\) chỉ các số \(35 < x < 39\) hoặc \(x = 35\) hoặc \(x = 39\).

Các số \(35 < x < 39\) là: 36;37;38.

B={35;36;37;38;39}.

c) \(216 < x \le 219\) chỉ các số \(216 < x < 219\) hoặc \(x = 219\).

Các số \(216 < x < 219\) là: 217;218.

C={217;218;219}.


Bình chọn:
4.6 trên 30 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí