Giải Bài 3 trang 13 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 1


Đề bài

Đọc số liệu về các đại dương trong bảng dưới đây:

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Đọc tên đại dương rồi đến diện tích và độ sâu.

Lời giải chi tiết

+ Ấn Độ Dương có diện tích là bảy mươi sáu triệu hai trăm nghìn ki-lô-mét vuông và độ sâu trung bình là ba nghìn tám trăm chín mươi bảy mét.

+ Bắc Băng Dương có diện tích là mười mốn triệu tám trăm nghìn ki-lô-mét vuông và độ sâu trung bình là một nghìn hai trăm linh năm mét.

+ Đại Tây Dương có diện tích là chín mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ki-lô-mét vuông và độ sâu trung bình là ba nghìn chín trăm hai mươi sáu mét.

+ Thái Bình Dương có diện tích là một trăm bảy mươi tám triệu bảy trăm nghìn ki-lô-mét vuông và độ sâu trung bình là bốn nghìn không trăm hai mươi tám mét.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu