Trả lời Luyện tập vận dụng 1 trang 32 SGK Toán 6 Cánh Diều tập 2


So sánh a)7/-11 và 8/-11 b)-5/3 và 5/-4

Đề bài

So sánh

a)\(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

b)\(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Đưa hai phân số về mẫu số dương rồi so sánh.

b) Để so sánh 2 phân số không cùng mẫu, ta quy đồng 2 phân số đó về cùng một mẫu số dương rồi so sánh các tử số với nhau. Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Lời giải chi tiết

a)\(\frac{7}{-11}\) và \(\frac{8}{-11}\)

Ta có: \(\frac{7}{-11}= \frac{-7}{11}\)

\(\frac{8}{-11}= \frac{-8}{11}\)

Vì  7 < 8 nên -7 > -8. Do đó \(\frac{-7}{11} >\frac{-8}{11}\)

Vậy \(\frac{7}{-11}> \frac{8}{-11}\)

b)\(\frac{-5}{3}\) và \(\frac{5}{-4}\)

Ta có: \(\frac{5}{-4}= \frac{-5}{4}= \frac{(-5).3}{4.3}=\frac{-15}{12}\)

\(\frac{-5}{3}= \frac{(-5).4}{3.4}=\frac{-20}{12}\)

Vì 15< 20 nên -15 > -20 . Do đó \(\frac{-15}{12}> \frac{-20}{12}\)

Vậy \(\frac{-5}{3}\) < \(\frac{5}{-4}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.6 trên 36 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí