Giải Bài 3 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Bạn Hà thể hiện thời gian trong ngày của mình như hình vẽ bên.

a)Hỏi bạn Hà dành thời gian cho hoạt động nào nhiều nhất?Ít nhất?

b)Hãy sắp xếp các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a)Hoạt động chiếm phần diện tích lớn nhất là hoạt động bạn Hà dành nhiều thời gian nhất

b) Quy đồng để đưa về các phân số có cùng mẫu số rồi so sánh

Lời giải chi tiết

a)Bạn Hà dành nhiều thời gian để ngủ nhất; dành ít thời gian để ăn nhất

b)Ta có:

\(\frac{1}{3}= \frac{1.8}{3.8}= \frac{8}{24}\)

\(\frac{1}{6}= \frac{1.4}{6.4}= \frac{4}{24}\)

\(\frac{7}{24}\)

\(\frac{1}{12}= \frac{1.2}12.2}=\frac{2}{24}\)

\(\frac{1}{8}= \frac{1.3}{8.3}= \frac{3}{24}\)

Vì \(\frac{2}{24}< \frac{3}{24}< \frac{4}{24}< \frac{7}{24}< \frac{8}{24}\)

Do đó: Các số trên hình vẽ theo thứ tự giảm dần là:

\(\frac{1}{3}; \frac{7}{24}; \frac{1}{6}; \frac{1}{8}; \frac{1}{12}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài