Giải Bài 5 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Đề bài

Chọn số thích hợp cho ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu các phân số đã có cùng mẫu số dương, phân số có tử số lớn hơn thì lớn hơn

Lời giải chi tiết

a)     \(\frac{-11}{15}< \frac{-10}{15}< \frac{-9}{15}< \frac{-8}{15}\)

b)    Ta có: \(\frac{-1}{3}= \frac{-12}{36}; \frac{-1}{4}= \frac{-8}{36}\)

Vậy \(\frac{-1}{3}< \frac{-11}{36}< \frac{-5}{18}< \frac{-1}{4}\)

c)     \(\frac{4}{-12}> \frac{5}{-12}< \frac{6}{-12}< \frac{7}{-12}\)

d)    \(\frac{-1}{-4}> \frac{-1}{-5}< \frac{-1}{-6}< \frac{-1}{-7}\)

Lời giải hay


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài