Giải Bài 2 trang 33 SGK Toán 6 Cánh Diều Tập 2


Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần a)2/5; -1/2; 2/7; b)12/5; -7/3; -11/4

Đề bài

Viết các phân số sau theo thứ tự tăng dần

a)     \(\frac{2}{5}; \frac{-1}{2}; \frac{2}{7}\);

b)    \(\frac{12}{5}; \frac{-7}{3}; \frac{-11}{4}\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng để đưa về các phân số có cùng mẫu số rồi so sánh

Lời giải chi tiết

a)Ta có:

\(\frac{2}{5}=\frac{2.14}{5.14}=\frac{28}{70}\)

\(\frac{-1}{2}=\frac{(-1).35}{2.35}=\frac{-35}{70}\)

\(\frac{2}{7}=\frac{2.10}{7.10}=\frac{20}{70}\)

Vì -35< 20< 28 nên \(\frac{-35}{70} < \frac{20}{70}< \frac{28}{70}\) hay \(\frac{-1}{2}< \frac{2}{7}< \frac{2}{5}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{-1}{2}; \frac{2}{7}; \frac{2}{5}\)

b)Ta có:

\(\frac{12}{5}=\frac{12.12}{5.12}=\frac{144}{60}\)

\(\frac{-7}{3}=\frac{(-7).20}{3.20}=\frac{-140}{60}\)

\(\frac{-11}{4}=\frac{(-11).15}{4.15}=\frac{-165}{60}\)

Vì -165< -140< 144 nên \(\frac{-165}{60} < \frac{-140}{60}< \frac{144}{60}\) hay \(\frac{-11}{4}<  \frac{-7}{3}<  \frac{12}{5}\)

Vậy các phân số sắp xếp theo thứ tự tăng dần là:

\(\frac{-11}{4};  \frac{-7}{3};  \frac{12}{5}\)


Bình chọn:
4.7 trên 126 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 6 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí